Ana Lovrec

Autoportet s bisernom naušnicom (2017)

Ana Lovrec Fotografije su nastale kao inspiracija Vermeerove Djevojke s bisernom naušnicom. Mnogi elementi na slici – pogled, pozicija, osvjetljenje i boje – probudili su u meni ideju za rekreiranjem te slike fotografskom tehnikom. Htjela sam naglasiti njen zagonetni pogled, teksturu tkanina i svjetlo koje joj pada na jedan dio lica. Fotografirala »